Swedish Study Notes

By , 29 November 2008

Swedish Study Notes
Swedish Study NotesSwedish Study Notes

Folonogi

Pulmoniska Konstanter

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant.

  Bilabial Labio-
dental
Alveolar Retroflex Palatal Velar Glottal
Nasal   m       n   ɳ       ŋ    
Plosive p b     t d ʈ ɖ     k g    
Fricative     f v s   ʂ           h  
Approximant                   j        
Trill           r                
Lateral approximant           l   ɭ            

Co-articulated Konstanter

ɕ Voiceless palatalized postalveolar fricative
ɧ Simultaneous x and ʃ

Vokaler

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a rounded vowel.

  Främre h-främre Central n-bakre Bakre
Sluten iː • yː    • ʉː    • uː
Halvsluten   ɪ • ʏ   • ʊ  
Mellansluten eː • øː   • ɵ    • oː
Mellanvokal          
Mellanöppen ɛ ɛː • œ        • ɔ
Halvöppen          
Öppen a •       ɑː •
  • /a/ and /ɛː/ are centralized
  • /ɛ/ is raised

Ortografi

Alfabetet

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n
/a/ /bɛː/ /sɛː/ /dɛː/ /eː/ /ɛf/ /giː/ /hɔ/ /iː/ /jiː/ /kɔː/ /ɛl/ /ɛm/ /ɛn/
O o P p R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z Å å Ä ä Ö ö
/uː/ /pɛː/ /ar/ /ɛs/ /tɛː/ /ʉː/ /vɛː/ /dʊbl vɛː/ /ɛks/ /y/ /sɛːta/ /oː/ /ɛː/ /œː/

Unicode

Ä Å Ö
C4 C5 D6
ä å ö
E4 E5 F6

Stavning

  Konstanter
b bal, jobb
d dag, middag
ɖ bard
f far, träffas
g gå, gnaga, ligga
h hal
j ja, get, gissa, gäst, göra, djur, gjorde, hjälpa, ljus, berg, helg
k kon, kål, knä, och, mycket, ca
l lördag, hotell
ɭ farlig
m måndag, komma
n natt, kunna
ɳ barn
ŋ nga, regn, bank
p pris, lopp
r ringa, dörr
s sommar, ryss, cykel
ʂ kurs, garage
t tok, mätt
ʈ bart
v vår
ɕ tjugo, kjol, kilo, kyrka, kärlek, köra, check
ɧ sju, stjärna, skjorta, skin, skön, schampo, sherry, chock, chef, station, diskussion, människa
  Vokaler
ɑː mal
a mall
sked
e skedd
sil
ɪ sill
bot
ʊ bott
ʉː ful
ɵ full
syl
ʏ syll
hål, tjog, mäl
ɔ håll, moll
ɛː häl
ɛ häll
øː hög
œ högg
ə hellre

Vowels are long when they appear before a single consonant and short when they appear before two consonants.

hard vowels

a o u å

soft vowels

e i y ä ö

The consonant sounds g, k and sk are hard ([g], [k], [sk]) before hard vowels and soft ([j], [ʃ], [xw]) before soft vowels. rs is pronounced [ʃ].

Morfologi

Inflectional

Inflection Stavning Till Bruk Exempel
  -en substantiv en bestämpt katt / katten
  -et substantiv ett bestämpt hus / huset
  -or substantiv ett plural piga / pigor
  -ar substantiv ett plural dräng / drängar
  -er substantiv ett plural person / personer
  -n substantiv ett plural äpple / äpplen
  -na substantiv en bestämpt plural pigor / pigorna
  -en substantiv en bestämpt plural hus / husen
  -a substantiv en bestämpt plural äpplen / äpplena
  -s substantiv genitiv  
  -ade verb preteritum mjölk / mjölkade; disk / diskade
  -t adjectiv ett agreement svensk / svenskt hus; röd / rött hus
  -a adjectiv plural agreement svensk / svenska bilar

Derivational

  Från Till Bruk Exempel
-are adjektiv adverb   snäll / snällare
-skan substantiv substantiv   småland / smålandskan

Syntax

Agreement

  • Adjective suffix agrees with gender and case of noun it describes.
  • Definite article agrees with gender of the noun.

Vokabulär

Personliga Pronomen

 

  Subjekt Objekt Genitiv Genitiv Artikel
1st person jag mig min, mitt, mina min, mitt, mina
2nd person du dig din, ditt, dina din, dit, dina
3rd person (male) han honom hans hans, sin, sitt, sina*
3rd person (female) hon henne hennes hennes, sin, sitt, sina*
3rd person (neuter) det det dess dess
3rd person (common) den den dess dess
1st person (plural) vi oss vår, vårt, våra vår, vårt, våra
2nd person (plural) ni er er, ert, era er, ert, era
3rd person (plural) de dem deras deras

* sin, sitt and sina are reflexive forms

annan, andra Andra läser franska.
varandra Alla presenterar sig för varandra.

Relativt Pronomen

att Han lovade att inte göra det.
som Han bodde med sin pappa som hette Anton.

Demonstrativ Pronomen

det här  
det där  

Artikel

andra  
en  
et  
flera Han hade akt till Marianneluncd flera gånger.
varje Varje elev spelar en roll.

Konjunktiv

att  
eller  
fast Fast han såg snäll ut, det gjorde han visst det.
för  
för att Han har gått ut för att handla.
med Han kommer med en skåpbil med en masser saker.
medan  
men  
och  
om  
samt Det finns svenskt glas, svenska kläder samt några svenska expediter.
sedan Och sedan har hon lunch.

Prepositioner

av Jean Baptiste Bernadotte var en av Napoleons generaler.
bakom Och satte sig bakom julgranen.
bredvid Golvlampen står bredvid fåtöljen.
emot Teven står mitt emot soffan.
framför (1) Äter de bara en smörgås framför teven på kvällen.
framför (2) Border står framför fönstret.
från  
före Före klockan 12, han ...
genom Hon tittar ut genom fönstret.
i Kiruna ligger i Lappland, ett landskap i norra Sverige.
mellan Han ställer en av fåtöljerna mellan sängen och garderoben.
mitt  
mot Och så bar det i väg hem mot Lönneberga igen.
om Skriv en liten text om det.
omkring Stolarna står runt omkring bordet.
Tavlorna hänger på väggen.
under Hunden ligger under bordet.
utan Yrken utan artikel.
till  
vid (1) Man läser svenska vid universitet.
vid (2) Han ställer skrivbordet vid fönstret.
över Taklampen hänger över bordet.

Verb

behöva  
blev När han blev stor...
blir Tre och två blir fem.
det finns Det finns flera kapitel i boken.
får Då får du vitaminer, proteiner och lagom med kalorier.
försöka Nu ska jag försöka.
göra  
tror Man kan tro att han var en riktig liten ängel.
vara  

Adverb

aldrig Tänker du aldrig äta några grönsaker?
annars Annars vet man inte att det är soppa.
av  
bara Bara drygt 2 procent av alla svenskar arbetar inom jordbruket.
dags Så här dags på dagen.
där  
egentligen Det vill säga egentligen.
ganska Han trivs ganska bra på jobbet.
gärna Han dricker gärna vin till maten.
helst Han ville bestämma över hela Katthult och helst över hela Lönnerberga.
ibland  
inte  
igen  
ju När han var inne i soppskålen kunde man ju inte har soppa i den.
mer Men hans mamma tänkte mer på han.
mycket Hon är mycket trott.
nog Det är stor nog.
noga Jag vet int så noga.
nästan Vi läser svenska nästan varje dag.
några Det finns några skåp också.
redan Det finns redan en del möbler i rummet.
.... då hade de nog inte sagt så!
Och så Emil.
tyvärr Nej, tyvärr jag har inte barn.
ungefär Han skriver ungefär ett kapitel varje dag.
visst Ja visst!

Adjektiv

särskilt Alla satt runt köksbordet och åt suppa, särskilt Emil.

Frågeord

hur adverb Hur mår du?
hur dags adverb Hur dags somnar du?
när adverb  
var pronom  
varifrån adverb Varifrån kommer du?
vem pronom Vem är det där?

Räkneord

 

 

 

 

 

 

 

 


 

0 noll 6 sex 12 tolv 22 tjugotvå
1 en, ett 7 sju 13 tretton 30 trettio
2 två 8 åtta 14 fjorton 40 fyrtio
3 tre 9 nio 15 femton 50 femtio
4 fyra 10 tio 20 tjugo 100 hundra
5 fem 11 elva 21 tjugoett 123 hundratjugotre

About Roger Keays

Swedish Study Notes

Roger Keays is an artist, an engineer, and a student of life. He has no fixed address and has left footprints on 40-something different countries around the world. Roger is addicted to surfing. His other interests are music, psychology, languages, the proper use of semicolons, and finding good food.

Leave a Comment

Please visit https://rogerkeays.com/swedish-study-notes to add your comments.